ETL Audyt

O nas

ETL Audyt jest spółką Grupy ETL – międzynarodowej sieci kancelarii doradców podatkowych, biegłych rewidentów i radców prawnych zrzeszającą specjalistów z ponad 50 krajów świata. Jednocześnie jesteśmy największą siecią doradczą w Niemczech oraz jedną z czołowych europejskich grup konsultingowych.

ETL to:

•  40 lat doświadczenia
•  Ponad 800 kancelarii w Polsce i Europie
•  Ponad 120 000 klientów zyskuje dzięki współpracy z interdyscyplinarną siecią ETL

Usługi

Naszym klientom oferujemy pakiet kompleksowych usług audytorskich i doradztwa, a nie tylko kontrolę zgodności prowadzenia ksiąg z przepisami dotyczącymi rachunkowości.
Z naszymi klientami jesteśmy w ciągłym kontakcie i wspieramy ich w szczególności przy organizacji procesów biznesowych dotyczących sprawozdawczości finansowej oraz implementacji wyników kontroli. Wspólnie opracowujemy kompleksową sprawozdawczość nastawioną na realizację potrzeb informacyjnych zarządu, rad nadzorczych oraz wspólników.
Podstawą naszego modelu audytu połączonego z doradztwem jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników w Akademii ETL, a także interdyscyplinarne podejście do klienta. W skład zespołów audytorskich wchodzą bowiem nie tylko biegli rewidenci, ale także doradcy podatkowi i radcowie prawni specjalizujący się w prawie korporacyjnym.

Katalog naszych usług obejmuje:

Badania obowiązkowe
• Badania sprawozdań finansowych, także skonsolidowanych sprawozdań finansowych
• Badania specjalne
– Badania prowadzenia sprawa spółek pod kątem zgodności z przepisami
– Badania wykorzystania środków w ramach publicznych programów pomocowych
– Badanie w procedurze zakładania spółek i noszenia wkładów rzeczowych

Doradztwo w zakresie transakcji
• Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa
• Due Diligence
• Alokacja ceny zakupu (Purchase Price Allocation, PPA)
• Test na utratę wartości (Impairment Test)
• Opinie biegłego rewidenta ds. utrzymania wartości
• Fairness Opinion
• Sporządzanie budżetowań zintegrowanych

Audyty systemowe i analizy procesów biznesowych
• Kontrola systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem
• Analiza procesów biznesowych dotyczących sprawozdawczości finansowej
• Kontrola i dokumentacja kontroli wewnętrznych

Badania dobrowolne
• Badania sprawozdań finansowych, także skonsolidowanych sprawozdań finansowych
• Przegląd ksiąg rachunkowych
• Badanie systemu zarządzania compliance (CMS)
• Badanie stanu niewypłacalności lub zagrażania niewypłacalnością
• Test niewypłacalności
• Badanie bilansów likwidacyjnych
• Badanie planów sanacji

Doradztwo
• Doradztwo w zakresie restrukturyzacji
• Stworzenie systemów wskaźników finansowych
• Uzgodnienia zgodne z MSSF
• W zakresie audytu wewnętrznego

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu na adres:
ETL Audyt Sp. zo.o.
ul. Łostowicka 29
80-121 Gdańsk
przemyslaw.fil@etl.pl